Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu

      Co to jest?
Zadania

Starszy specjalista

mł. bryg. mgr Agnieszka Jarosz

tel. (56) 683 53 89  wew. 15

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kadrowych należy w szczególności:

 

 

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;

   

 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych;

   

 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;

   

 4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

   

 5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;

   

 6. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;

   

 7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

   

 8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

   

 9. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

   

 10. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2695
Wprowadzony przez: Krzysztof Michałowski
Data opublikowania: 2007-02-19 11:28:49
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-12-05 08:07:23 Lidia Matczak
2013-11-28 08:08:22 Agata Skulmowska
2010-06-14 12:43:51 Agata Skulmowska
2010-03-12 12:04:26 Agata Skulmowska
2010-03-12 11:51:50 Agata Skulmowska
2010-03-12 11:50:09 Agata Skulmowska
2007-05-16 10:59:31 Krzysztof Michałowski
2007-02-19 11:49:32 Krzysztof Michałowski