Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu

      Co to jest?
Zadania
Zadania  samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacyjnych

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacyjnych należy w szczególności:

1. W zakresie zadań organizacyjnych:

1)            realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

2)            organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

3)            opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;

4)            prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

5)            prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

6)            organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

7)            przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

8)            opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

9)            organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

10)       realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;

11)       prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;

12)       prowadzenie obsługi mieszkaniowej strażaków i emerytów komendy powiatowej.

2. W zakresie ochrony informacji niejawnych należy realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 196, poz. 1631), we współpracy z Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2790
Wprowadzony przez: Krzysztof Michałowski
Data opublikowania: 2007-02-19 11:27:34
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2010-06-14 12:41:40 Agata Skulmowska
Publikacja artykułu
2010-03-12 12:06:02 Agata Skulmowska Ukrycie artykułu
2007-05-16 11:00:08 Krzysztof Michałowski
2007-02-19 11:50:37 Krzysztof Michałowski