Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu

      Co to jest?
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych w tym ochrony informa

Inspektor ds. organizacyjnych

mgr Lidia Talkowska

tel. (56) 683 53 89 wew. 10

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacyjnych należy w szczególności:

 

 

 

 • W zakresie zadań organizacyjnych:

   

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

   

 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

   

 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;

   

 4. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

   

 5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

   

 6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

   

 7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

   

 8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

   

 9. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

   

 10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;

   

 11. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;

   

 12. prowadzenie obsługi mieszkaniowej strażaków i emerytów komendy powiatowej.

   

 • W zakresie ochrony informacji niejawnych należy realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 196, poz. 1631), we współpracy z Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

   

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2741
Wprowadzony przez: Krzysztof Michałowski
Data opublikowania: 2007-02-19 10:46:02
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-12-05 08:15:33 Lidia Matczak
2017-07-14 12:47:58 Lidia Matczak
2017-04-06 10:17:52 Lidia Matczak
2017-02-02 11:50:14 Agata Skulmowska
2010-03-12 12:40:47 Agata Skulmowska
2010-03-12 12:40:04 Agata Skulmowska
2010-03-12 12:26:49 Agata Skulmowska
2010-03-12 11:32:45 Agata Skulmowska
2008-08-04 13:50:10 Agata Skulmowska
2007-07-24 08:58:02 Krzysztof Michałowski
 
Pokaż starsze