Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu

      Co to jest?
Zadania
Zadania samodzielnego stanowiska pracy ds.finansów

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. finansów należy w szczególności:

1)            sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

2)            prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3)            prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a)       wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,

b)      zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,

c)       przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)      zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4)            analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

5)            prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6)            nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2393
Wprowadzony przez: Krzysztof Michałowski
Data opublikowania: 2004-11-05 13:50:26
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2013-11-28 08:07:07 Agata Skulmowska
Publikacja artykułu
2010-03-12 12:28:54 Agata Skulmowska Ukrycie artykułu
2007-05-16 11:03:46 Krzysztof Michałowski
2007-02-19 11:22:59 Krzysztof Michałowski
2007-02-19 10:45:55 Krzysztof Michałowski