Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu

      Co to jest?
Zadania

Główny Księgowy
st. ogn. mgr Joanna Kilińska

tel. (56) 683 5389 wew. 15

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. finansów należy w szczególności:

1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

- wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,

- gospodarka środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,

- zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,

- przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

- zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3039
Wprowadzony przez: Krzysztof Michałowski
Data opublikowania: 2004-11-05 13:44:55
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2010-06-14 12:41:20 Agata Skulmowska
2010-03-12 12:25:22 Agata Skulmowska
2010-03-12 12:24:43 Agata Skulmowska
2010-03-12 12:24:04 Agata Skulmowska
2010-03-12 12:22:30 Agata Skulmowska
2010-03-12 12:21:34 Agata Skulmowska
2010-03-12 12:21:01 Agata Skulmowska
2010-03-12 12:06:53 Agata Skulmowska
2010-03-12 11:33:26 Agata Skulmowska
2007-05-16 10:49:11 Krzysztof Michałowski
 
Pokaż starsze