Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu

      Co to jest?
Zadania

Do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:
1. kierowanie komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
2. organiowanie jednostek ratowniczo - gaśniczych,
3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze   powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
5. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
6. współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
8. opracowywanie planów ratowniczych na obrzarze powiatu,
9. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
10. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
11. wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzenianie się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
12. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
13. szkolenie członków ochotniczych straży pozarnych,
14. współdziałanie z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3202
Wprowadzony przez: Krzysztof Michałowski
Data opublikowania: 2004-11-05 12:01:50
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2010-03-12 11:10:03 Agata Skulmowska
Publikacja artykułu
2010-03-12 11:09:49 Agata Skulmowska Ukrycie artykułu
2010-03-12 11:09:09 Agata Skulmowska