Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu

      Co to jest?

Szukaj w tym dziale:

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Golubiu - Dobrzyniu
ul. Lipnowska 9
87-400 Golub - Dobrzyń
tel./ fax (56) 683 53 89
tel. ( 56) 683 22 44 lub 45

Stanowisko pracy

Nr wewnętrzny(wybierany tonowo)

Sekretariat

10

Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych

10

Komendant Powiatowy

11

Z-ca Komendanta Powiatowego

12

Dowódca JRG

13

Z-ca Dowódcy JRG

14

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów

15

Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych

15

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych

17

Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna

18

Powiatowe Stanowisko Kierowania

19, 20


Aby połączyć się z wybraną komórką należy podczas zapowiedzi wybrać tonowo odpowiedni numer wewnętrzny.