Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Sekretariat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Golubiu-Dobrzyniu czynny jest w godz. 7.30-15.30.

Adres do korespondencji:
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Golubiu - Dobrzyniu
ul. Lipnowska 9
87-400 Golub - Dobrzyń

tel/fax (056) 683 53 89