Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu - Dobrzyniu

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Wyniki naboru starszy specjalista ds. organizacyjnych

Starszy specjalista do spraw: Organizacyjnych

w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. organizacyjnych

Zakończono nabór na stanowisko starszy specjalista w Komendzie Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu. Wybranym kandydatem została Marzena Grządzielewska, zamieszkała: Golub-Dobrzyń.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu

Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę 1 zestawu narzędzi ratowniczych o napędzie hydraulicznym.

Lista osób, podana zgodnie z ilością zdobytych punktów, podczas naboru przeprowadzonego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na stanowisko stażysta (docelowo: starszy ratownik-kierowca)

 
1 do 10 z 39